Ustawowe zniżki Karty Dużej Rodziny

 

Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.

Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki 1500 miejscach.

 

Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl.

 

 

                     
 


OFERTA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH POSIADAJĄCYCH
GMINNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 3+

 

 1. Dostęp do oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach z zastosowaniem zniżek w wysokości 50%.
   
 2. Korzystanie z usług Lodowiska „ŁOŚ” w Łagowie z zastosowaniem zniżki w wysokości 50%.

   
 3. Korzystanie z Publicznego Przedszkola KRASNOLUDKI w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.
   
 4. Korzystanie z Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.

   
 5. Korzystanie ze zwrotów za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne,) w wysokości 50%.

     1) Zwroty będą dokonywane na podstawie czytelnych kserokopii tych biletów( miesięcznych lub kwartalnych) lub faktury VAT, dostarczonych do Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec do 15-ego dnia miesiąca (w przypadku biletów miesięcznych) lub do 15-ego dnia miesiąca ostatniego kwartału (w przypadku biletów kwartalnych).

   2) Refundacja za bilety w wysokości 50% będzie dokonana w formie bezgotówkowej do końca danego miesiąca na podany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Programu)”;

 1. Umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania ze zwrotów za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom tzn.:

1) szczepienie przeciwko pneumokokom w wysokości 20%.

2) szczepienie przeciwko meningokokom w wysokości 20%.

Refundacja kosztów nastąpi po dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej faktury VAT (do 15 dnia każdego miesiąca) wystawionej na rodzica w formie bezgotówkowej do końca miesiąca na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Programu)”;

 1. Zniżka w wysokości 50% przy opłatach za najem mieszkania komunalnego. Zniżka zostanie naliczona po zgłoszeniu się do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Zgorzelec.

Załączniki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30