OFERTA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH POSIADAJĄCYCH GMINNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 3+

 

 1. Dostęp do oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach z zastosowaniem zniżek w wysokości 50%.

   
 2. Korzystanie z usług Lodowiska „ŁOŚ” w Łagowie z zastosowaniem zniżki w wysokości 50%.

   
 3. Korzystanie z Publicznego Przedszkola KRASNOLUDKI w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.

   
 4. Korzystanie z Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.

   
 5. Korzystanie ze zwrotów za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne,) w wysokości 50%.

1) Zwroty będą dokonywane na podstawie czytelnych kserokopii tych biletów( miesięcznych lub kwartalnych) lub faktury VAT, dostarczonych do Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec do 15-ego dnia miesiąca (w przypadku biletów miesięcznych) lub do 15-ego dnia miesiąca ostatniego kwartału (w przypadku biletów kwartalnych).

2) Refundacja za bilety w wysokości 50% będzie dokonana w formie bezgotówkowej do końca danego miesiąca na podany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Programu)”;

 1. Umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania ze zwrotów za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom tzn.:

1) szczepienie przeciwko pneumokokom w wysokości 20%.

2) szczepienie przeciwko meningokokom w wysokości 20%.

Refundacja kosztów nastąpi po dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej faktury VAT (do 15 dnia każdego miesiąca) wystawionej na rodzica w formie bezgotówkowej do końca miesiąca na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Programu)”;

 1. Zniżka w wysokości 50% przy opłatach za najem mieszkania komunalnego. Zniżka zostanie naliczona po zgłoszeniu się do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Zgorzelec.
 1. „Refundacja w wysokości 20 % kosztów zakupu do 2 ton węgla opałowego lub 3 m³ drzewa w sezonie grzewczym w dowolnym składzie opału. Zwrot kosztów nastąpi po dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej faktury VAT (do 15 dnia każdego miesiąca) wystawionej na rodzica w formie bezgotówkowej do końca danego miesiąca na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Programu)”.

   
 2. Korzystanie z gminnej oferty wypoczynku wyjazdowego z zastosowaniem 80% zniżki. W celu uzyskania zniżki należy zgłosić akces skorzystania z oferty wypoczynku w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy w terminie do 15 marca roku, w którym dziecko ma skorzystać z wypoczynku wyjazdowego.
 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30