informacja

INFORMACJA

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2013/2014 oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu apeluje do mieszkańców gminy Zgorzelec o zwrócenie uwagi na trudną sytuację mieszkańców, którzy są szczególnie narażeni na skutki trudnych warunków atmosferycznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu posiada rozeznanie sytuacji w środowisku gminnym, lecz mogą pojawić się nowe osoby, wymagające udzielenia wsparcia. Szczególnym zainteresowaniem obdarzone powinny zostać osoby chore, samotne, starsze, a także bezdomne.
Tegoroczne przygotowania służb społecznych do szczególnie trudnego okresu zimowego   i wyczulenie nas wszystkich na trudny los ludzi potrzebujących pomocy. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom zareagować na czas i przyjść z pomocą.
Każdą informację o takich osobach potrzebujących pomocy należy przekazywać.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
59-900 Zgorzelec
ul. T. Kościuszki 70
tel. 75 77 52 667
gopszgorzelec@wp.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30