Prace społeczno użyteczne

 

Prace społeczno użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 

            W dniu 17.03.2015 r. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podpisał porozumienie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu Danutą Plutecką w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i  Integracja(PAI). Prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych   bez prawa do zasiłku oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym podpisanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
W Programie bierze  udział   5 osób bezrobotnych wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. W miesiącu kwietniu i maju 2015r. prace porządkowe wokół placów zabaw, koszenie trawy, sprzątanie terenu przed i poza ogrodzeniem placówek oświatowych, segregacja odpadów, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego prowadzona jest w CRT w Radomierzycach, w szkołach podstawowych w Łagowie, Trójcy i Żarskiej Wsi. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30