Spotkanie profilaktyczne w SP Osiek Łużycki

Spotkanie profilaktyczne w Osieku Łużyckim zorganizowane w ramach realizacji programu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

 

            Dnia 20.03.2015r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim odbyło się spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy. Zostało zorganizowane w ramach realizacji programu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Spotkanie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji Pan Daniel Kuriata oraz Pani Ewa Wojteczek i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Chudzik.

Zaprezentowano dzieciom film edukacyjny, przeprowadzono mini wykład oraz dyskusję
i quiz z udziałem uczniów. Poruszono problematykę przemocy w rodzinie i szkole oraz powszechne zjawisko cyberprzemocy.

Zaangażowanie dzieci zostało nagrodzone przez funkcjonariuszy w formie drobnych upominków.

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30