Rachunek bieżący:
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze

74 2030 0045 1110 0000 0189 7160

 

Kwoty uzyskane z egzekucji od dłużników alimentacyjnych (20% -gmina dłużnika) przekazywana na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zgorzelec:
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze
40 2030 0045 1110 0000 0189 7190


 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30