ZARZĄDZENIE NR 1/POKL/ 2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 14 stycznia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w  Projekcie Systemowym p.n.: „Nowa Szansa’’ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/ 2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie: powołania Komisji oceny ofert dotyczącej zaproszenia do złożenia oferty
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 tyś. Euro w Projekcie Systemowym p.n.: „Nowa Szansa’’ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30