KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

 

W dniu 2 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Nowa Szansa - Człowiek najlepsza inwestycja” w latach 2013-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na spotkanie został zaproszony Wójt Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj i Sekretarz Pan Marek Wolanin, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz uczestnicy projektu.

Dziękujemy Uczestnikom szkoleń za udział w projekcie. Dziękujemy także Trenerom za ich profesjonalizm i zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz życzliwość i wsparcie okazane swoim Kursantom.

Dziękujemy przede wszystkim Departamentowi EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dzięki któremu zrealizowaliśmy tak ważne przedsięwzięcie.

 

 

     


 

Załączniki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30