WYKAZ WAŻNYCH DANYCH TELEADRESOWYCH

ADRES

NR TELEFONU

GMINNY  ZESPOŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

UL. KOŚCIUSZKI 70

59-900 ZGORZELEC

tel. 75 77 52 667

BOGUMIŁA HAMIELEC - PRZEWODNICZĄCA

GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

UL. KOŚCIUSZKI 70

59-900 ZGORZELEC

tel. 75 77 52 667

GMINNA KOMISJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZGORZELCU

UL. KOŚCIUSZKI 70

59-900 ZGORZELEC

tel. 75 77 21 421

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

UL. KOŚCIUSZKI 70

59-900 ZGORZELEC

tel. 75 77 52 667

PRACOWNICY SOCJALNI GOPS

Maria Stempniewicz

Justyna Swacha – Furmaniak

Edyta Radziszewska

Justyna Wojtukiewicz

tel. 75 77 52 667

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGORZELCU

ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 12G

59-900 Zgorzelec

 

tel. 997

tel. 75 6494200

(lub 756494207) (dyżurny)

tel. 75 6494215 (recepcja)

DZIELNICOWI:

asp. Stefan Hajkowski tel. 75/6494334, tel. kom. 517241376

mł. asp. Damian Witkowski  tel. 75/6494334 , tel. kom.517241377

 

POGOTOWIE RATUNKOWE

ul. Lubańska 11/12

59-900 Zgorzelec

tel. 999

075-7755051

 

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH SĄDU

ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec

Sekretariat - Pokój 303

tel. 075-6488443

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8

59-900 Zgorzelec

 

tel. 75-77-615-05, 

tel. 75-77-55-587

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. Powstańców Śląskich 1

 59 – 900 Zgorzelec
 

tel.75 77 526 08

tel. kom. 722005 200

PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

ul. Warszawska 1/113, 59-900 Zgorzelec

czynny w następujących dniach:

* poniedziałek – godz.14.00-18.00

* od wtorku do piątku - w godz.8.30 do 12.30

 

tel. 75 615 14 77

INFOLINIA DLA OFIAR PRZEMOCY RODZINNEJ

tel. 801 12 00 02

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA OSÓB DOŚWIADCZONYCH PRZEMOCY

ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec

tel. 75 7752608

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI - Maria Łyczkowska

ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec

marialyczek@wp.pl

tel. 75 775-78-57

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30