Dożywianie w szkołach

02.09.2014

Dożywianie w szkołach

 

Informujemy, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację dożywiania w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
W/w pomoc może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, które spełniają określone ustawą o pomocy społecznej kryteria, w tym kryterium dochodowe nie przekraczające

456 zł x 150% = 684,00 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania rodzic winien złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów (w tym: dowód osobisty do wglądu, oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach netto wszystkich, wspólnie gospodarujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, oświadczenie o stanie majątkowym) w GOPS w Zgorzelcu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu GOPS Zgorzelcu 75 77 52 667 lub w szkołach.


 


czytaj dalej...

Gminna Karta Dużej Rodziny 3+

31.07.2014

Szanowni Państwo, każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca i do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Są też i ogromne plusy – większa rodzina to także...


czytaj dalej...

Karta dużej Rodziny

31.07.2014

  Karta Dużej Rodziny Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w...


czytaj dalej...

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

18.07.2014

UWAGA!!!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje,  iż od 01.08.2014 r. 

·       Przyjmowanie i wydawanie wniosków o ustalenie prawa do: Świadczeń rodzinnych  i Świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

·       Wydawanie zaświadczeń  oraz  przyjmowanie interesantów

odbywa się w dniach: poniedziałek - czwartek od  godz. 8.00 do godz. 15.00.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych jest nieczynny dla interesantów w piątki.


czytaj dalej...

20 czerwca 2014 r.

09.06.2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu informuje,
iż w dniu 20 czerwca 2014 roku
tut. Ośrodek będzie nieczynny.


czytaj dalej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

21.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego Nowa Szansa w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji
społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
nr ogłoszenia 165226-2014 z dnia 16.05.2014 r.


czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30