Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Przewodniczący:

Bogumiła Hamielec - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zastępca:

Edyta Radziszewska - starszy pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Sekretarz:

Wioleta Dziekońska-Skrzypińska - pedagog Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach

Członkowiwe:

Alicja Wyszyńska - kurator sądowy, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu,

Urszula Buraczyńska - kurator sądowy, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu,

asp. Ewa Wojteczek - asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,

mł. asp. Daniel Kuriata - asystent zespołu Prewencji Kryminalnej, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,

st. asp. Krzysztof Kutrowski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych II, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,

asp. Stefan Hajkowski - dzielnicowy, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,

Halina Małowiecka - prokurator, Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu,

Katarzyna Szołomicka - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,

Katarzyna Staniewska  - pielęgniarka, terapeuta, Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu,

Halina Pawełkiewicz - pracownik socjalny, Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy,

Elżbieta Pieńkowska - instruktor terapii uzależnień, Stowarzyszenie Prolilaktyki i Profesjonalnej Pomocy,

Sylwia Rękas - nauczyciel Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach,

Maria Grzeszczyszyn - doradca zawodowy Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach,

Jadwiga Antonowicz - pedagog, nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Łagowie,

Maria Grzelak - nauczyciel, Szkoła Podstwowa im. W. Chotomskiej w Łagowie,

Dorota Fedyczkowska - pedagog, nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszuńskiego w Osieku Łużyckim,

Elżbieta Prudzienica - pedagog, logopeda, nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim,

Jadwiga Marmol - pedagog szkolny, Szkoła Podstwowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy,

Wioleta Gordziejewska - nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy,

Marta Kruszyńska - nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy,

Krystyna Korba - nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Żarskiej Wsi,

Joanna Krawczak - nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Żarskiej Wsi,

Grażyna Hołodyszyn - Sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy Zgorzelec

Anna Miodońska - asystent rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30